Tag Archives for Khu dân cư 92 ha Long Thành Tập Đoàn Đất Xanh

92 ha đất Long Thành của Tập Đoàn Đất Xanh được duyệt qui hoạch 1/500 với dân số từ 15.000-18.500 người

Khu dân cư 92 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành vừa được duyệt quy hoạch 1/500. Đây là khu đất BĐS Hà An đã trúng đấu giá vào cuối tháng 8/2019 với số…
X